ఎప్పుడూ రాజునే

హాయ్‌ అండీ! నా పేరు మామిడి. పండ్లలో అందరూ నన్నే రాజు అంటారు. పండిన తర్వాత సంగతి వదిలేయండి. పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం పుల్లగా ఉన్నానని నన్ను

Continue reading »

అహ నా ఆవకాయంట

కోట శ్రీనివాసరావు ఇంటి గుమ్మం ముందు అటూ ఇటూ టెన్షన్‌తో పచార్లు చేస్తున్నాడు. బ్రహ్మానందం విచిత్రంగా కోటను చూస్తూ కూర్చున్నాడు. కోట: ఒరేయ్‌! అరగుండు వెధవా! అలా

Continue reading »

అంతా లోక కళ్యాణం కోసమే!

చెట్లు వాటికి దెబ్బ తగిలినా పండును మనకు ఇస్తాయి. మామిడికాయ తన ప్రాణాలు కోల్పోయి ఆవకాయగా అవతరిస్తుంది. ఇక్కడ ఆవకాయ అంటే ఎవరో కాదు, ముసుగు వేసుకున్న

Continue reading »

సుత్తి గారు…!

సుత్తి వీరభద్రం: మింగినట్టున్నావ్ కొత్తావకాయ తో ఒక వాయ రోగి: చిత్తం..ఆయ్..చేయి చూడగానే ఎలా కనిపెట్టేశారండయ్యా సుత్తి వీరభద్రం: ఆవకాయలో వేడుంటుంది. ఆ వేడి నాలాంటి వాడి

Continue reading »